SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG
Sơ đồ tổ chức của Trường được xây dựng Theo Quyết định số 216/QĐ-TCKTBD ngày 31/12/2020 của Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương về ban hành Quy chế Tổ chức Bộ máy hoạt động Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
 17-07-2021  | Đoàn Thị Minh Thuận

Bài viết liên quan 4