HyperLink
15
02-2022
CHI TIẾT BÀI VIẾT
HyperLink
19
07-2021
Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Kinh tế TP HCM các ngành Kinh tế quốc tế, Marketing, Ngân hàng- Xem thông báo và Download file tại đây
CHI TIẾT BÀI VIẾT
HyperLink
19
07-2021
Tuyển sinh văn bằng 1 - Đại học Kinh tế TP HCM các ngành Quản lý Kinh tế và Kế toán Doanh nghiệp -Download thông báo tại đây
CHI TIẾT BÀI VIẾT
HyperLink
19
07-2021
Tuyển sinh liên thông Trường ĐH KT TPHCM ngành Kế toán doanh nghiệp - Học sinh xem Thông báo và Download file tại đây
CHI TIẾT BÀI VIẾT
HyperLink
17
05-2021
Công văn số 554/UBND-VX của UBND tỉnh BD ngày 05/02/2021 về việc Liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương với Trường Đại học Kinh tế TPHCM
CHI TIẾT BÀI VIẾT
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN