HyperLink
18
08-2021
Về thực hiện Qui định hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN năm 2021
CHI TIẾT BÀI VIẾT
HyperLink
19
07-2021
Về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
CHI TIẾT BÀI VIẾT
HyperLink
19
07-2021
Về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng.
CHI TIẾT BÀI VIẾT
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN