CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Phòng ĐT - KTKĐCLGD là phòng chức năng, có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng toàn bộ chương trình, kế hoạch đào tạo của trường, quản lý chuyên môn và cấp phát văn bằng chứng chỉ theo qui định.
 26-08-2016  | Quản trị

1.      Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ.

2.      Tham mưu Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, lịch học các lớp thuộc phạm vi quản lý. Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa thực hiện công tác biên soạn, điều chỉnh chương trình khung các ngành, biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết môn học.

3.      Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

4.      Tham mưu Hiệu trưởng trong mở các lớp liên kết, liên thông và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; Quản lý các lớp đào tạo liên kết, các lớp bồi dưỡng.

5.      Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong việc bố trí phòng học, phòng thi, kiểm tra của các lớp học.

6.      Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính đưa đón và bố trí chỗ ăn, nghỉ cho giáo viên, giảng viên thỉnh giảng các lớp thuộc phạm vi quản lý.

7.      Thực hiện các công tác giáo vụ: Lập bảng biểu về công tác đào tạo, thực hành, thực tập. Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo; Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của các cơ quan quản lý cấp trên và Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

8.      Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch Kiến tập, Thực tập, Thực nghiệm.

9.      Tham mưu Hiệu trưởng trong việc hợp đồng và thanh lý hợp đồng đối với các giáo viên thỉnh giảng các lớp thuộc phạm vi quản lý.

10.  Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lưọng đào tạo.

11.  Thực hiện công tác hành chính của Phòng. Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến đào tạo trình Hiệu trưởng ký ban hành. Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết năm học.

12.  Phối hợp với Phòng Công tác học sinh trong xếp loại học tập, rèn luyện của học sinh.

13.  Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, Phòng Tổ chức - Hành chính và các Phòng, Khoa liên quan tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, lễ bế giảng các lớp học, lễ sơ kết và tổng kết năm học. Phối hợp với Phòng Công tác học sinh và các Phòng, Khoa trong công tác thi đua, khen thưởng cho học sinh, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện cũng như trong đề nghị Hiệu trưởng xử lý kỷ luật đối với học sinh, vi phạm nội quy, quy chế.

14.  Thực hiện việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận theo đúng qui định.

15.  Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi tay nghề, hội thi sáng tạo kỹ thuật, hội thi thiết bị đồ dùng dạy học tự làm cấp trường và và chọn cử giáo viên tham gia cấp tỉnh

16.  Tham mưu tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi (thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp...); Bảo quản đề thi (thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp...) theo qui định.

17.      Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa tổ chức công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường, tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục các Trường Trung cấp theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

18.      Tổ chức khảo sát, tổng hợp tình hình học sinh ra Trường có việc làm và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp theo qui định.

19.      Quản lý và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.  Hợp tác với các tổ chức, cá nhân bên ngoài trong nghiên cứu khoa học.

20.      Giúp Hiệu trưởng trong xây dựng và hoàn thiện các biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo và kiểm định chất lượng.

21.      Thực hiện việc công khai chất lượng đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo qui định.

22. Quản lý viên chức thuộc phòng, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản thuộc phòng.

Bài viết liên quan 6
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG
KP 02 - P.Tân Định - TX.Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (02743) 514.702 - 3 560.417
Email: tcktbd@gmail.com - Webbsite: http://tcktbinhduong.edu.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
   Phòng Công tác HSSV: 02743.503.247
   Phòng Đào tạo - KTKĐCL: 02743.560.417
   Hotline: 02743.514.702
Fanpage-Facebook: ..
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online trong ngày: 408
Đang online: 05
Tổng số đã truy cập: 1 3 5 5 2 1
Bản quyền thuộc về Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
Quản lý bởi: Ban Biên tập Website Trường