CÔNG VĂN SỐ 454/TCGDNN-KĐCL NGÀY 25/03/2019 CỦA TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
 19-07-2021  | M.Tâm

File hướng dẫn đính kèm:

+ Phụ lục 1.

+ Phụ lục 2.

 

Bài viết liên quan 61
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN