CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE
Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu hợp tác của mỗi bên, sau khi bàn bạc, thỏa thuận, lãnh đạo trường Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore và Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương thống nhất ký kết biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo các bậc trình độ, trao đổi giảng viên giữa hai nhà...
 12-03-2020  | Doanthuan

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

  1.  Đào tạo trình độ cao đẳng hình thức liên thông từ trung cấp lên cao đẳng;
  2.  Hỗ trợ nguồn giáo viên thỉnh giảng, tạo điều kiện tham quan học tập chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và các lĩnh vực khác liên quan;
  3.  Xây dựng, cập nhật các chương trình các ngành nghề đang được đào tạo của hai bên, nhằm tạo điều kiện để học sinh Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương liên thông lên trình độ Cao đẳng các nghề đang đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore;
  4. Hỗ trợ về kinh nghiệm trong công tác Bảo đảm chất lượng và Kiểm định chất lượng;
  5. Hỗ trợ tuyển sinh và đặt lớp tại điểm trường hai bên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh về khoảng cách địa lý
  6. Tạo điều kiện để học sinh đang học tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương đến Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore tham quan, học hỏi về chuyên môn theo từng chuyên ngành.

HÌNH ẢNH KÝ KẾT HỢP TÁC

Bài viết liên quan 64
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN