SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG
Sơ đồ tổ chức của Trường được xây dựng Theo Quyết định số 216/QĐ-TCKTBD ngày 31/12/2020 của Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương về ban hành Quy chế Tổ chức Bộ máy hoạt động Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
 17-07-2021  | Nguyễn Minh Tâm

Bài viết liên quan 4
GIỚI THIỆU CẤP ỦY - BCH CÔNG ĐOÀN - BCH ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ...  31-07-2021
GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG - KHOA  31-07-2021
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025  23-07-2021
GIỚI THIỆU BAN GIÁM HIỆU  23-07-2021
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG  17-07-2021