HyperLink
23
09-2020
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trung cấp Kinh tế Bình Dương được thành lập năm 2014, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học cho mọi đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động với phương châm CHẤT LƯỢNG - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN