HyperLink
16
05-2024
Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
HyperLink
31
08-2022
HyperLink
30
08-2022
HyperLink
30
08-2022
(Đấu thầu căn tin - giữ xe)
HyperLink
30
08-2022
HyperLink
12
05-2022
(Thông báo tổ chức lễ trao bằng tót nghiệp cho học sinh niên khóa 2019-2021)
HyperLink
20
01-2017
CB - GV - NV Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trường học trong dịp Tết Nguyên Đán