CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-TCKTBD ngày 19/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
 12-08-2016  | Quản trị

          1.     Giới thiệu ngành đào tạo:

-  Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

-  Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Tên Tiếng Anh:  Banking – Finance

-  Mã ngành: 42340201

-  Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo:

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: thời gian đào tạo: 36 tháng

-  Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo TCCN ngành: Tài chính - Ngân hàng được xây dựng nhằm đào tạo học sinh thành những người có bằng trung cấp chuyên nghiệp Tài chính - Ngân hàng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình nhằm giới thiệu cho người học những nội dung cơ bản về Tài chính - Ngân hàng: thuyết tài chính, lý thuyết tiền tệ - tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, chứng khoán, kế toán doanh nghiệp sản xuất, bảo hiểm. Đồng thời, khóa học còn bao gồm các nội dung tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Người học có thể tham gia các khóa học để nâng cao trình độ và bằng cấp khi có đủ điều kiện: liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; từ cao đẳng lên đại học hoặc từ trung cấp lên đại học ngành Tài chính- Ngân hàng ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

2.     Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

Học sinh TCCN ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, có thể làm việc tại các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các Công ty tài chính, Kho bạc Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và các cơ sở khác trong nền kinh tế với chức năng là cán sự về quản lý tài chính, ngân hàng.

3.     Chuẩn năng lực của người tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

    3.1. Kiến thức: 

a) Về trình độ văn hóa:

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa THPT chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.

b) Về chuyên môn:

   + Trình bày được những nội dung cơ bản của lý thuyết tài chính – tiền tệ, lý thuyết hạch toán kế toán, lý thuyết thống kê

   + Phân tích được tình hình tài chính của các loại hình doanh nghiệp thông qua các chỉ số thống kê, số liệu kế toán doanh nghiệp.

   + Phân tích hoạt động của ngân hàng thương mại thông qua số liệu thống kê: khả năng về vốn, khả năng thanh toán nợ, khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn của khách hàng…

          3.2.    Kỹ năng:

   + Đọc được Bảng cân đối kế toán; Báo cáo tài chính doanh nghiệp và các loại báo cáo của ngân hàng thương mại qua đó đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và ngân hàng.

   + Biết phát hiện kịp thời các vấn đề trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để có đề xuất giải quyết kịp thời.

   + Làm được các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, hạch toán kế toán trong ngân hàng và doanh nghiệp.

  + Sử dụng thành thạo máy tính để soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công;

  + Khai thác được các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc.

  + Biết đọc, nói, dịch, giao tiếp tiếng Anh cơ bản để phục vụ công việc khi cần thiết.

          3.3. Thái độ

  - Có nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lối sống lành mạnh.

  - Tôn trọng kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp, tôn trọng pháp luật, trung thực trong công tác.

          3.4. Tiếng Anh và Tin học

  - Tiếng Anh và Tin học đạt trình độ A

          3.5. Năng lực hành vi khác

  - Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần phối hợp với các đồng nghiệp trong giải quyết công việc.

Bài viết liên quan 21
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN