CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-TCKTBD ngày 19/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
 12-08-2016  | Quản trị

1.     Giới thiệu ngành đào tạo:

-  Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

-  Tên ngành: Tin học ứng dụng

Tên Tiếng Anh:  Applied Informatics

-  Mã ngành: 42480207

-  Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo:

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: thời gian đào tạo: 36 tháng

-  Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo:

Chương trình được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về mạng và các kiến thức liên quan đến ngành công nghệ thông tin, hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về lắp ráp cài đặt, lập trình căn bản.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương thuộc khối kỹ thuật.

2.     Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

Học sinh TCCN ngành Tin học ứng dụng sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các tổ chức có trang bị hệ thống máy vi tính để quản lý công việc, với nhiệm vụ cụ thể sau: Kỹ thuật viên tin học, huấn luyện, hướng dẫn và bảo quản các loại máy tính, lắp ráp, sửa chữa bảo trì phần cứng, ứng dụng và thiết lập, cài đặt các phần mềm, xử lý dữ liệu, có khả năng khai thác và ứng dụng các thao tác với máy tính trong môi trường tin học khác nhau.

3.     Chuẩn năng lực của người tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

     3.1. Kiến thức:

           a) Về trình độ văn hóa

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa THPT chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.

b) Về chuyên môn:

    -  Có các kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng an ninh, tin học căn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trình độ TCCN.

 

-  Có các kiến thức cơ bản của ngành công nghệ thông tin, các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính.

- Nắm vững lý thuyết và có thể thực hành khá tốt các chuyên môn về công nghệ thông tin: có khả năng thao tác khá thành thạo với máy tính và các phương tiện có liên quan, có thể tạo lập và quản lý trang web, thiết kế in ấn v.v...

- Có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ để làm việc trong các lĩnh vực: Cài đặt, bảo trì, lắp ráp các thiết bị Tin học; xây dựng và khai thác hệ thống mạng LAN tại cơ sở, Khai thác các phần mềm ứng dụng tại cơ sở; quản lý các hệ thống ứng dụng công nghệ trong các công ty không thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Có khả năng tự học tập, tiếp cận, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.

        3.2. Kỹ năng:

    -  Nắm vững kiến thức về khoa học máy tính, thao tác khá thành thạo trên máy vi tính.

- Có kỹ năng lập kế hoạch học tập và làm việc khoa học nhằm đạt hiệu quả cao.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, soạn thảo văn bản và công nghệ thông tin thành thạo; biết cách vận dụng công nghệ thông tin để khai thác thông tin, bổ trợ cho công việc chuyên môn.

- Có khả năng làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành để hoàn thành mục tiêu chung.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập, biết cách trình bày văn bản hành chính và văn bản chuyên môn.

- Áp dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào công việc chuyên môn.

- Khả năng triển khai, kiểm tra kết quả công việc cụ thể đối với một hệ thống máy tính, quy trình, linh kiện hoặc chương trình phần mềm nhằm thoả mãn các yêu cầu.

        3.3.   Thái độ

-  Có nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lối sống lành mạnh.

-  Tôn trọng kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp, tôn trọng pháp luật, trung thực trong công tác.

        3.3.   Tiếng Anh

Tiếng Anh trình độ A

       3.4.   Năng lực hành vi khác

Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần phối hợp với các đồng nghiệp trong giải quyết công việc.

Bài viết liên quan 21
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN