CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số 449 /QĐ-TCKTBD ngày19/11 /2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
 12-08-2016  | Quản trị

1.     Giới thiệu ngành đào tạo:

- Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành: Hướng dẫn du lịch

- Tên Tiếng Anh: Tour Guide

- Mã ngành: 42810103

- Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo

+ Học sinh tốt nghiệp THPT: thời gian đào tạo: 24 tháng

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: thời gian đào tạo: 36 tháng

- Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch được thiết kế nhằm đào tạo hướng dẫn viên du lịch có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Người học sau khi ra trường có được  những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề Hướng dẫn du lịch.

Chương trình đảm bảo liên thông được với các bậc học cao hơn.

2.     Vị trí và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các công ty du lịch, khu du lịch, trung tâm xúc tiến và hợp tác du lịch với chức danh hướng dẫn viên.

3.     Chuẩn năng lực của người tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

3.1. Kiến thức:

a) Về trình độ văn hóa:

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa THPT chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp, có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.

b) Về chuyên môn:

- Có các kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng, an ninh, tin học căn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo với trình độ TCCN.

- Có các kiến thức cơ bản cần thiết: Cơ sở về cơ sở văn hóa Việt Nam, Luật du lịch, Tổng quan du lịch, và Nghiệp vụ văn phòng, Lịch sử Việt Nam và thế giới, Địa lý du lịch, Lễ hội VN, Văn hóa các dân tộc, Anh văn du lịch...

- Có các kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ kinh doanh lữ hành, marketing du lịch, tuyến điểm du lịch...

3.2. Kỹ năng:

- Tổ chức thiết kế, hướng dẫn các chương trình du lịch cho khách Việt Nam và quốc tế.

- Điều hành chương trình du lịch trong nước.

- Tự tạo việc làm.

3.3.  Thái độ:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về sự nghiệp phát triển văn hóa đặc biệt là lĩnh vực Du lịch.

- Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, có tinh thần làm chủ, trung thực và liêm khiết trong công tác được giao.

- Có tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ và chính xác: có ý thức hợp tác trong công việc với các bộ phận có liên quan.

3.4. Tiếng Anh và Tin học

Tiếng Anh và Tin học đạt trình độ A

3.5. Năng lực hành vi khác

Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần phối hợp với các đồng nghiệp trong giải quyết công việc.

Bài viết liên quan 21
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN