CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-TCKTBD ngày 19/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
 29-09-2016  | Quản trị

1.     Giới thiệu ngành đào tạo:

-  Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

-  Tên ngành: Kế toán doanh nghiệp

- Tên Tiếng Anh: Business Accounting

-  Mã ngành: 42340302

-  Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT: thời gian đào tạo: 24 tháng

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: thời gian đào tạo: 36 tháng

-  Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo:

Chương trình được thiết kế để đào tạo người lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, ngành hạch toán kế toán, ngành Kế toán doanh nghiệp; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; tôn trọng pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.

Người học sau khi ra trường có được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề như: Quản trị doanh nghiệp, Thống kê doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp sản xuất,…

Chương trình đảm bảo liên thông được với các bậc học cao hơn.

2.     Vị trí và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể:

- Làm việc với chức danh kế toán tổng hợp, kế toán kho hàng, kế toán tiền lương,…tại các doanh nghiệp. Nhân viên thống kê phân xưởng, thủ kho, thủ quỷ, nhân viên xây dựng hợp đồng kinh tế.

- Tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

3.     Chuẩn năng lực của người tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

3.1.   Kiến thức:

a)Về trình độ văn hóa:

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa THPT chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp; có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.

b)Về chuyên môn:

- Có các kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng an ninh, tin học căn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trình độ TCCN.

- Có các kiến thức cơ bản cần thiết: Kinh tế chính trị, Luật kinh tế, Lý thuyết tiền tệ tín dụng, Lý thuyết tài chính, Lý thuyết hạch toán kế toán,…

- Có các kiến thức chuyên môn của ngành như: Tài chính doanh nghiệp, Thống kê doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Phân tích hoạt động kinh tế.

3.2.    Kỹ năng:

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ.

- Lập được báo cáo tài chính của doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ.

- Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ.

- Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

- Làm kế toán doanh nghiệp sản xuất bằng thủ công và bằng máy vi tính.

- Sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy vi tính phục vụ công việc.

3.3.   Thái độ

- Có nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lối sống lành mạnh.

- Tôn trọng kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp, tôn trọng pháp luật, trung thực trong công tác

3.4. Tiếng Anh và Tin học

Tiếng Anh và Tin học đạt trình độ A

3.5. Năng lực hành vi khác

Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần phối hợp với các đồng nghiệp trong giải quyết công việc.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan 21
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN